Vad menas med kredit

Kredit innebär ett tillstånd från en säljare att köpa varor eller tjänster mot ett löfte om senare betalning. Oftast krävs någon form utav säkerhet för att du ska bli beviljad kredit. Du kan bli beviljad kredit om du hittar någon som kan ställa upp som borgensman för ditt lån. Denna person förbinder sig då att återbetala din skuld om du, oförmodat, skulle hamna i ekonomiskt trångmål. Du som person kommer också att utvärderas om du vill ha kredit beviljad. Skulle det vara en affärsidé som du vill genomföra, och därför måste låna pengar, granskas även den. Ett tips är att gå till ditt lokala bankkontor. Där är du förmodligen känd. Skulle du inte få din beviljad där kan du alltid fortsätta till någon annan bank.

Kreditprövning

När man ansöker om kreditkort gör banken en så kallad kreditprövning. Vill du läsa mer om hur en sådan kan gå till står det allt om detta i Lagen om bank- och finansieringsrörelse och i konsumentkreditlagen. Prövning går ut på att se huruvida du är förmögen att betala tillbaka din kredit. Det finns flera skäl varför banken gör denna kreditprövning. Först och främst är man angelägen om att kreditförluster ska undvikas. Man vill också se så att du inte överskuldsätter dig i förhållande till din återbetalningsförmåga.

Kreditupplysning

Det är således en hjälp för dig själv, om du skulle ha svårt att räkna ut hur din privatekonomi skulle drabbas av en alldeles för hög återbetalningsnivå för den sökta krediten. Banken hämtar också en kreditupplysning från Upplysningscentralen (UC). Genom denna upplysning kan banken se om du har någon förmögenhet, samt eventuella betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden. Vanligt idag är att beviljare av kredit har en standardiserad metod för att göra en kreditprövning.

Credit scoreDen kallas för ”Credit scoring”. Det är en metod som bygger på en rad uppgifter om dig som person (ålder, kön, betalningsanmärkningar, inkomst, antalet tidigare förfrågningar om kredit) som inhämtas från olika register. Dessa uppgifter samkörs sedan, vilket i sin tur leder fram till den rekommendation banken lutar sig mot vid en kreditprövning. Men banken ser inte bara till din nuvarande ekonomiska situation när de beviljar kredit.

Visar betalningsmöjligheten

En kreditprövning bör också ta hänsyn till din framtida ekonomiska situation. Viktigt att komma ihåg är att kredit beviljats först efter att man tagit ställning till dina säkerheter. Även om du har exempelvis en borgensman görs således en kreditupplysning. I samband med ett dödsfall eller skilsmässa är det brukligt att en av makarna ensam vill ta över gemensamma lån. Banken genomför därför en förnyad kreditprövning för att undersöka om denna person ensam har den ekonomiska möjligheten att återbetala lånet.

Förenklad kreditprövning

Det är inte ovanligt att denna prövning resulterar i att banken nekar den kvarvarande maken att ensam ta över lånen. Ibland gör banken en förenklad kreditprövning. Detta gäller bland annat för kreditansökningar under ett halvt basbelopp eller när banken redan har så god kännedom om den kreditsökandes ekonomi att en kreditprövning bedöms vara överflödig. Denna artikel handlade om kredit och krediter, hoppas att den var till nytta för dig i din jakt på kredit.