Företagskort

Är du ägare av ett företag och är intresserad av att ordna kreditkort och betalkort för företaget så har du idag många erbjudanden att ta ställning till. Alla större kreditkort och betalkort erbjuder specialkort direkt riktade till företag av olika storlekar. Många av korten erbjuder special tjänster som endast kan fås av företag och dessa kort kallas för företagskort.

Fördelarna med företagskredit via företagskort

Företagskort, ofta kopplade till företagskredit, ger företag en unik fördel när det kommer till fakturering. Istället för att hantera flera enskilda kvitton eller fakturor från olika leverantörer varje månad, konsoliderar företagskort allt till en enda, samlad månadsfaktura. Detta system erbjuder en klar och koncis översikt över företagets månatliga utgifter, vilket gör det lättare att spåra och budgetera för dessa kostnader.

Effektivitet i administrationen med hjälp av företagskredit

Att administrera enskilda kvitton och fakturor kan vara både tidskrävande och kostsamt. Varje enskild faktura kräver en viss mängd tid för behandling, godkännande och betalning. Med företagskortets unika struktur kan företag dra nytta av företagskredit genom att minska antalet enskilda fakturor som måste hanteras varje månad. Genom att konsolidera dessa utgifter till en enda faktura minskar behovet av administration avsevärt.

Kostnadsbesparing med företagskredit

För varje faktura ett företag hanterar finns det en dold kostnad: administrationstid, materialkostnad för utskrift, lagring, eventuellt porto för postning och så vidare. Genom att använda ett företagskort med företagskredit kan företaget minska dessa dolda kostnader avsevärt. Istället för att betala för administrationen av flera enskilda fakturor, betalar företaget endast för hanteringen av en samlad faktura. Denna besparing kan, över tid, ackumulera till en betydande summa.

Ökad kontroll över företagets utgifter med hjälp av företagskredit

Företagskort erbjuder inte bara bekvämligheten med konsoliderad fakturering, utan de kan också ge företaget en djupare inblick i dess utgiftsmönster. Genom att regelbundet granska utgifterna som loggas på företagskortet, kan företag snabbt identifiera och justera eventuella områden med onödigt höga kostnader.

Att använda företagskort kopplat till företagskredit är en smart strategi för moderna företag. Det sparar inte bara tid och pengar genom att minska administrativa bördor, utan det ger också företag möjlighet att ha bättre kontroll och insikt i sina månatliga utgifter. Som med alla finansiella verktyg är det dock viktigt för företag att noggrant överväga villkoren och se till att de förstår alla potentiella avgifter och räntor associerade med att använda ett sådant kort.

företagskredit

Kreditkort för företag

Många kredit- och betalkortsmärken ger dig som företagare möjlighet att välja vilka tjänster ni vill ha på era företagskort. Användandet av företagskort kan bland annat göra att företaget inte behöver ha någon handkassa eftersom att anställda kan genomföra de köp som behövs med kreditkortet. Detta gör också att personalen inte behöver lägga ut privata pengar som sedan måste betalas tillbaka när de genomför inköp för företaget.

Genom att använda sig av företagskort får företaget ett kontoutdrag som redovisas alla uttag och inköp under en månad vilket gör det enkelt att hålla ekonomin under uppsikt, samt att det syns vad pengarna har spenderats på.  Det är också möjligt för företaget att få individuella gränser för uttag och köp på varje kort som företaget vill ha, vilket då kan formas utefter vilken person som ska få möjlighet att använda sig av kortet.

Tillgången till företagskort kan också göra att företaget får ett jämnare betalningsflöde vilket kan underlätta ekonomin inom företaget. Genom tillgången till kredit och betalkort kan företaget få mellan 25 till 50 dagars kredit. Olika kort kan också erbjuda olika rabatter när de används, det kan till exempel vara billigare bensin och liknande. Det finns också vissa tjänster som kan tillhandahållas via företagskort vilket underlättar vid redovisning och administration för företaget.

Ansök om kreditkort till företaget

Idag kan du som företagare ansöka om företagskort hos din bank, hos andra kreditgivare, hos olika företag som bland annat bensinstationer. Alla dessa företagskort kan underlätta för dig och förtaget har möjlighet att få tillgång till flertalet företagskort som är kopplade till samma konto eller kredit.

För de företag som vill ha noggrann kontroll på utgifterna finns det hos visa företagskort möjligheten att få tillgång till mycket avancerade fakturor. Detta för att de ska kunna passa till företagets redovisningsform. Det går bland annat att få fakturor där det vid varje inköp redovisas vilket kort som används vilket ger mycket god kontroll på inköpen samt vem som genomfört dem.

De flesta kredit och betalkort som finns i företagsform (företagskort) kan du finna på internet och det erbjuds en mängd olika tjänster och tillval på olika kort så det kan vara av intresse för dig som företagare eller ansvarig för ett företag att undersöka vart ditt företag kan få det bästa erbjudandet för er och de behov ni har.

Hur många kort man vill ha tillgång till kan variera och det bestäms av företagets behov. Det kan exempelvis vara mycket bra att alla chaufförer i ett företag har tillgång till bensinkort som de kan använda sig av när de färdas runt på transporter och därför inte behöver oroa sig för kontanter eller att själv behöva ligga ute med pengar. Eller att varje tjänstebil har tillgång till ett sådant kort vilket underlättar det dagliga arbetet på ett mycket bra sätt samtidigt som företaget får alla inköp av bensin samlade till en och samma faktura i slutet av månaden.